новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК свали с 1% лихвите по потребителски кредити

Банка ДСК сваля с 1% лихвите по потребителски кредити в лева и евро, съобщиха от финансовата институция.
Условието е потенциалните клиенти да превеждат или да поемат ангажимент да превеждат банката своята работна заплата или пенсия, или поне 70% от свои постъпления от доходи от извънтрудови правоотношения. Максималният размер на потребителските кредити е 35 000 лвЛ7 500 евро, а максималният срок на издължаване е 10 години. Обезпечение по потребителските кредити е залог върху вземане от трудово правоотношение или поръчителство. Изискваният минимален остатъчен доход е 100 лв. на член от семейство. Промоцията е в сила до 15 април и е за новоразрешени кредити в лева и евро.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon