новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК сваля лихвите на жилищни заеми

Банка ДСК намалява лихвите по жилищни заеми в левове или евро, съобщиха от трезора. Новите условия важат от вчера за кредити, обезпечени с ипотека и с доказване на дохода.  Лихвата по тези заеми вече е плаваща и се формира от базисен лихвен процент (БЛП) по жилищните кредити, определян периодично от Банка ДСК, плюс надбавка. През февруари БЛП е 3,69 %, съобщават от банката Клиентът може сам да избере между две схеми на олихвяване - с процент, диференциран за първите една, три, пет или десет години и за остатъчния срок на издължаване, или с лихва за целия договорен период на кредита. В първия случай след изтичането на първоначалния срок клиентът получава преференциална лихвена отстъпка от 0,5% при условията на програма "ДСК Уют". Когато обаче лихвата е договорена за целия период на издължаване, тази възможност може да се ползва от самото начало на кредита. 


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon