новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК Стандарт" на първо място по доходност сред нискорисковите фондове

Повечето български взаимни фондове с нискорискова инвестиционна стратегия реализират положителна доходност от началото на годината, сочи справка с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). На първо място с най-висока доходност от началото на годината до сряда се нарежда договорният фонд "ДСК Стандарт", който е донесъл на своите инвеститори 1.65% за този период. По петите го следва "Елана Еврофонд" с 1.33% за същия период, а "Ти Би Ай Евробонд" е с 1.28%.
Останалите консервативни фондове, или поне тези, които имат право да обявяват доходност, тъй като са навършили шест месеца от съществуването си, остават по-надалеч от челната тройка. Има и два фонда, които са малко под нулата според реализираната от тях доходност от началото на годината. Това са "КД Облигации България" с - 2.12% и "Ти Би Ай Комфорт" с 3.51%. Иначе, ако се гледа показателят "Доходност от началото на публичното предлагане", на първо място се нарежда "Ти Би Ай Комфорт" с 15.78%, а на второ - "КД Облигации България" с 11.32%. Трети е отново фонд от групата на "Ти Би Ай" - "Ти Би Ай Евробонд" с 8.50%.
От всички нискорискови взаимни фондове най-стар е "Елана Еврофонд", чиято дейност стартира в края на 2002 г. Година по-късно тръгва и "Ти Би Ай Евробонд". Останалите фондове са доста по-нови - три са създадени през 2005 г., пет - през 2006 г. и четири през 2007 г. Все пак обаче не е твърде показателно колко е стар фондът, за да се докаже той пред инвеститорите си с рекордна доходност.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon