новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК с депозит Бизнес Спектър

Банка ДСК пуска нов депозит Бизнес Спектър. Той е предназначен за бизнес клиенти и е за срок от два месеца. Минималната сума за откриване на депозита е 20 хил. лв. или 10 хил. EUR. Продуктът е разделен на шест десетдневни лихвени периода. За всеки период се предлага индивидуална лихва, която нараства за всеки следващ десетдневен период. Лихвата, начислена за всеки изтекъл десетдневен период, пък се превежда авансово по разплащателната сметка на клиента преди изтичане на общия срок на депозита.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon