новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК с нови стимули за МСП

Банка ДСК стартира кампания по новооткривани 3-месечни срочни депозити в лева и евро за микро, малки и средни предприятия. Те ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения тримесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в лева варира от 5,8 до 6,1%, като промоционалната надбавка е 2,05 пункта към действащите по лихвения бюлетин лихвени проценти. Минималните суми за откриване на тримесечен срочен депозит в лева е 1000 лева, а в евро е 5000 евро.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon