новини
Новини и уведомления
News image

ДСК с нови условия по депозитите

Банка ДСК провежда промоционална кампания до края на годината по шестмесечните си депозитни продукти в левове и евро за физически лица. Влоговете на банката с главен изпълнителен директор Виолина Маринова ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения шестмесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент за влог в левове варира от 9 до 9.5%. При депозит в евро в зависимост от неговия размер лихвените нива са между 7 и 7.5%. Титуляр на депозита може да бъде всяко пълнолетно лице, като минималните суми за откриване са 1000 лв. или 1000 EUR. Промоционалната лихва важи само за първия шестмесечен период. след изтичането му депозитът се олихвява с действащите към момента лихвени проценти съгласно лихвения бюлетин на банката.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon