новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК с нов подход към общини и областни администрации

Банка ДСК започва прилагане на индивидуален подход към своите клиенти - общини и областни администрации. Те ще бъдат обособени в самостоятелна клиентска група с индивидуални лихвени условия, които ще са приложими по бюджетните, извънбюджетните, набирателните, разплащателните и депозитните сметки на кливнтската група, като ще има диференциация на приложимия лихвен процент според размера на остатъчните салда.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon