новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК с нов спестовен продукт

Банка ДСК с гл. изп. директор Виолина Маринова стартира нова национална промоционална кампания по срочни влогове в левове и евро за физически лица. Минималната сума за откриване на срочен депозит през периода на промоцията до 31 март е 250 лв. или евро. новооткритите влогове може да бъдат за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, като промоционалният лихвен процент варира в зависимост от продължителността на срока от 5.10 до 8.80% при депозит в левове и от 4.60 до 6.80% при депозит в евро. след изтичането на срока на влога ще се прилагат действащите стандартни лихвени проценти.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon