новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК с по-ниска лихва при ипотеките

От вчера по жилищните кредити в лева и евро, обезпечени с ипотека и с доказване на дохода, Банка ДСК предлага нови, по-ниски лихви.  Клиентите могат да направят избор между различни схеми на олихвяване. Така новите условия могат да бъдат прилагани, както за целия договорен срок, така и за първоначален и за остатъчен период на кредита. Лихвените проценти са диференцирани за първоначалните една, три, пет или десет години и за остатъчния срок за издължаване, или за целия договорен период на кредита. Когато лихвеният процент е диференциран за първоначален и остатъчен срок, след изтичане на определения срок, кредитополучателят ползва преференциална лихвена отстъпка от 0,5% при условията на програма "ДСК Уют". "Когато лихвата не е диференцирана, а е договорена за целия период на издължаване, тази възможност може да се ползва от самото начало на кредита без ограничения в срока", допълниха от пресслужбата на банка ДСК. Лихвеният процент по кредита е плаващ и се формира от базисен лихвен процент (БЛП) по жилищните кредити, определян периодично от Банка ДСК, плюс надбавка. През февруари 2006 г. базисният лихвен процент е 3,69%. 


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon