новини
Новини и уведомления
News image

ДСК увеличи с 1% лихвата по срочните влогове

Банка ДСК въведе промоционални условия по срочните валутни влогове, като увеличава с до 1% лихвата по тях. Това съобщиха от трезора, управляван от Виолина Маринова. Подобрените условия важат за всички новооткрити влогове от 1 септември до 31 октомври, уточниха от финансовата институция. Условието е гражданите да се възползват от по-високите лихви е да си направят срочен влог в евро или щатски долари. Минималната сума за откриване е 500 валутни единици, посочиха от трезора.
Увеличението е до 1 на сто и се определя в зависимост от размера на сумата и срока. Промоционалната лихвена надбавка ще се изплаща за първоначално договорения срок на влога, уточниха от Банка ДСК. По-високият процент важи за 1, 3, 6 и 12- месечен влог. Така например, за открит едномесечен влог с начална сума 500 евро, лихвата за периода става от 1.75 на 2.25%. При едногодишния влог за същата сума процентът скача от 2.35 на 3.35 на сто.
Валидни остават извън тези промоционални условия всички други за откриване на стандартните спестовни срочни продукти на банката. При тях минималната сума е по-ниска от тази в промоцията - 100 евро или щатски долари. Лихвеният процент е сега действащият без увеличението. Освен това, финансовата институция дава възможност за спестяване и в други валути - швейцарски франкове и английски лири.
За откриването, обслужването и закриването на срочен влог от трезора не се събират такси, посочват от трезора. Освен това, спестовният продукт може да бъде управляван както лично, така и от пълномощник. От друга страна, влогът може да бъде ползван като обезпечение за теглене на заем. Трезорът дава възможност да се довнасят суми по всяко време.
***
Финансови показатели
В началото на март тази година световната рейтингова агенция "Муудис" повиши рейтинга на Банка ДСК по депозитите в чужда валута до Ваа3, ограничен от рейтинга на страната. Към края на 2005 г. общите привлечени средства на финансовата институция под формата на спестявания на клиенти са 3.3 млрд. лв. Миналата година трезорът е реализирал чиста печалба след облагане с данъци в размер на 132 млн. лв., което е близо 80 на сто увеличение спрямо предходната година.
***
НОВИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИТЕ ВЛОГОВЕ В ЕВРО И ЩАТСКИ ДОЛАРИ
сума - евро/USD 1 месечен 3-месечен 6-месечен 12-месечен
от 250 до 10000.99 2.25% 2.45% 3.15% 3.35%
от 10001 до 50000.99 2.30% 2.50% 3.20% 3.40%

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon