новини
Новини и уведомления

ДСК Управление на активи с над 100 млн. активи и над 3 400 инвеститори


Вложителите във ДФ ДСК-Растеж вече са 2027, съобщиха от управляващото дружество ДСК Управление на активи АД. Нетните активи на дружеството са 52,1 млн. лв., което му отрежда второ място по този показател в България.
„Най-младият” член на семейството на ДСК Взаимни фондове – „ДСК Растеж”, който стартира публичното предлагане на дялове на 1 март миналата година, вече изпревари по активи другите два фонда на ДСК Управление на активи АД. Това е фондът, който следва агресивна инвестиционна стратегия и за последните 12 месеца (31 юли 2006 г. – 31 юли 2007 г.) постигна доходност 72,16%. За същия период другите два фонда – „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс”, които имат съответно консервативен и балансиран рисков профил, са реализирали доходност от 6,98 % и 41,29%. ДСК Стандарт има 87 инвеститори, а ДСК Баланс над 1300.
В основната част от седмичните бюлетини на Централен депозитар АД в последната година ДФ ДСК-Растеж неизменно е с най-много сделки с дяловете му на извънборсов пазар.
УД ДСК Управление на активи АД е първото управляващо дружество, което надхвърли 100 млн. лв. активи още на 8 август, като днес тази граница бе премината и от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.
Общата стойност на активите на трите взаимни фонда, които управлява ДСК Управление на активи АД e 100,2 милиона лева към днешна дата. Инвеститорите във фондовете на дружеството са над 3 400.
Чрез трите основни инвестиционни стратегии, предложени от ДСК, инвеститорите могат да управляват ефективно средствата за различни инвестиционни хоризонти, които варират от 3-месечен препоръчителен период за инвестиция в „ДСК Стандарт” до 3-годишен хоризонт за вложения в „ДСК Растеж”.
Във фондовете влагат парите си предимно индивдуални инвеститори, които проявяват все по-голям интерес към възможността за избор на различна по степен на риск и доходност инвестиционна стратегия.
ДСК Управление на активи АД е дъщерно дружество на “Банка ДСК” ЕАД (66 %) и ОТП Фонд Мениджмънт- Унгария (34%).
Общата сума на активите на Банка ДСК надхвърлят 6 млрд. лв., което представлява около 14% дял в активите на цялата банкова система на България. От октомври 2003 г. ОТП Банк – най-голямата финансова институция в Унгария, след успешна приватизационна процедура, стана едноличен собственик на Банка ДСК.
ОТП Фонд Мениджмънт (Унгария) е управляващо дружество създадено през 1993 г, което е 100% собственост на ОТП Банк. ОТП ФМ е най-голямото управляващо дружество в Унгария с акционерен капитал в размер на 24,93 милиона евро. Към средата на .2007 г. ОТП ФМ управлява 25 взаимни фонда и активи на обща стойност около 5 милиарда евро.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon