новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК управление на активи" с нов взаимен фонд

На 6 февруари Комисията за финансов надзор издаде на управляващото дружество „ДСК Управление на активи" АД разрешение за организиране и управление на нов договорен фонд „ДСК Имоти". Той ще е с умерено до висок рисков профил и ще инвестира предимно в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или чужбина. Към края на 2007 г. активите на трите организирани от „ДСК Управление на активи" взаимни фондове възлизат на над 130.06 млн. лева. Това представлява нарастване с повече от 260% и изпреварва значително средния ръст в сектора на колективните инвестиционни схеми. „ДСК Растеж" е най-големият договорен фонд на българския пазар към края на годината, както в своя рисков профил, така и сред останалите взаимни фондове. В подреждането по активи при балансираните договорни фондове на второ място е „ДСК Баланс", който приключи миналата година с 46 млн. лева. Третият фонд от фамилията - „ДСК Стандарт", също е втори по активи при нискорисковите колективни инвестиционни схеми. Управляващото дружество е лидер на пазара - и по брой на индивидуалните клиенти и по брой на местата за дистрибуция на финансовите продукти. В момента акционерният му капитал е разпределен между „Банка ДСК" ЕАД, която контролира 66% от акциите с право на глас, и „ОТП Фонд Мениджмънт" АД с дял от 34 на сто.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon