новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК финансира обучение на българи в чужбина

Учащите взимат и специална дебитна карта, даваща намаления
Банка ДСК започна предлагането на специален кредитен продукт за финансиране на ученици, студенти и докторанти, записани и одобрени за участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина.
Това съобщиха от трезора, управляван от Виолина Маринова, която преди дни получи наградата на финансово министерство "Златна Мартеница".
За да бьде усъществено плащането обаче трябва да има сключен договор между банката и фирма-посредник.
Стойност
Размерът на кредита е до 6 000 лв. и той се предоставя за срок до 8 години след изтичане на договорения гратисен период.
При кандидатстването за кредита се попълва комплект от документи по образец на Банка ДСК и е необходимо да се представи удостоверение от фирмата- посредник, че кандидатстващият за кредит е одобрен за участие в програмата.
Договор
Договорът за кредит се сключва с кредитоискателя - ученик, студент или докторант, и с платежоспособен съдлъжник. Усвояванетото може да бъде извършено еднократно или на етапи в рамките на 12 месеца.
За студентите, които следват в България - в държавни и частни университети, Банка ДСК издава ко-брандираната карта DSK-ISIC
съвместно с Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО). Банка ДСК, съвместно с АПАО, има сключени споразумения с 10 български университета за признаване на картата под името DSK-ISIC-UNI като официална идентификационна карта на техните студенти.
Тази карта съчетава в себе си функционалните възможности на банковата карта Visa Electron и на студентската карта за намаления ISIC. С нея може да се теглят пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да се заплащат стоки и услуги в търговски обекти и чрез Интернет.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon