новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Дяловете на ДСК Имоти се предлагат от днес


Атанас ХРИСТОВ
Профилът на новата колективна инвестиционна схема е умерено до високо рисков
Управляващото дружество ДСК Управление на активи представи на пазара новия си договорен фонд ДСК Имоти. Четвъртата колективна инвестиционна схема на управляващото дружество започва да предлага дялове от днес. Фондът ще инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) на българския и чужди регулирани пазари, каза Петко Кръстев, изпълнителен директор на ДСК Управление на активи. По думите му инвестициите ще са в АДСИЦ с различни профили. Номиналната стойност на един дял е 100 лв., а профилът на фонда е умерено до високо рисков. Чрез този продукт ще позволим на инвеститорите с по-малки финансови възможности да следят отблизо цената на недвижимите имоти, каза шефът на управляващото дружество.
Отдръпване
В последно време се наблюдава известно отдръпване на инвеститорите от фондовете с високо рисков профил, показват наблюденията на дружеството. Петко Кръстев раздели „бягащите” в две основни групи. Първите са спекулативно настроените инвеститори, а вторите са хората, които не са готови да поемат такъв голям риск и се насочват към балансирани или облигационни фондове. Според него това е напълно нормално, защото в България делът на високо рисковите схеми е прекалено висок - около 60%. В ЦИЕ например той е около 35%.
Пазар
Нетната стойност на активите на управляващото дружество към 6 март 2008 г. е 106.6 млн. лв., което се равнява на 14.4% пазарен дял. През февруари активите на фондовете в страната са нараснали с 10 млн. лв. до 741 млн. лв. Мажоритарен акционер в ДСК Управление на активи е Банка ДСК с 66% от капитала. Унгарското ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед притежава останалите 34%.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon