новини
Новини и уведомления
News image

Жилищни кредити за покупка „на зелено”

 От 19  юли 2007 г.  Банка ДСК  предоставя на своите клиенти  жилищни кредити за покупка на жилище «на зелено». 
Банка ДСК въвежда критерии за одобряване на фирмата-инвеститор/строител, които включват добра репутация и място в класацията за добри фирми на Българската строителна камара. Изискването към строителната фирма, която ще изпълнява обекта, е през последните две години да има окончателно завършена и снабдена с разрешение за ползване най-малко една жилищна сграда с разгъната застроена площ минимум  2000 кв.м.
Жилищните кредити „на зелено” се отпускат в лева и евро при удостоверяване на дохода на кредитоискателя. Максималният срок за усвояване е до 18 месеца от датата на първо усвояване на сума от кредита, като не се допуска ползването на  гратисен период за издължаване на главницата по кредита. Средствата по кредита се усвояват след осъществяването на технически контрол на степента на завършеност на имота. Максималният срок на издължаване на кредита и максималният му размер спрямо ликвидационната стойност на обезпечението са аналогични на останалите жилищни кредити, които Банка ДСК предлага.
За обезпечение на кредита „на зелено” се учредява ипотека върху право на строеж, независимо чия е неговата собственост . Купувачът трябва да е заплатил минимум 20% от цената на сделката преди разплащане със средствата от кредита.  
 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon