новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Задължения за 2012г. към Столична община са достъпни в ДСК Директ

Уважаеми Клиенти,

От 15.03.2012г. задълженията за данък недвижимо имущество и такса битови отпадъци за 2012г. към Столична община са достъпни за плащане чрез ДСК Директ за граждани. Всеки потребител може да заплати както текущите си задължения, така и просрочени суми заедно с дължимите лихви.

Функционалността е достъпна от меню „Плащане на сметки”.

Както за данък недвижимо имущество, така и за такса битови отпадъци, потребителите имат възможност да извличат задълженията си и да изберат една от следните опции за плащане:

Стари задължения и лихви;
Стари задължения и лихви, текущо задължение;
Стари задължения и лихви, вноска от текущо задължение.
В сумата на текущото задължение е включена и отстъпката, която се предоставя при плащане на задължението преди 02.05.2012г.

Плащането на всяко от маркираните задължения се таксува като вътрешнобанков левов или валутен превод (в зависимост от валутата на сметката, от която се извършва плащането) съгласно Tарифата на Банка ДСК.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon