новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Изгодно

Банка ДСК предлага нов продукт - срочен влог „ДСК Палитра". Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари и е предназначен за физически лица. Минималната сума за откриване е 2 000 валутни единици. Срокът на влога е 6 месеца, със служебно подновяване. Лихвените периоди са шест, всеки с трайност един месец, като всеки месец лихвата нараства. Така например спестяванията в лева се олихвяват през шестия месец с 11.30 процента, евровите - с 8.50 на сто, а доларовите - с 6.30 на сто. Лихвата се изплаща на края на всеки лихвен период чрез капитализация.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon