новини
Новини и уведомления
News image

Изпълнителните директори на банките пред “Политика” - в. Политика

 

***
Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.
Смятам, че всички данни, които са известни, говорят за това, че годината е успешна във всички показатели и като нарастване на активите, в рамките на регулациите, разбира се, и като нетен финансов резултат.

***
Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Булбанк
Системата растеше до степен, е която трябваше да бъде ограничавана с регулативни мерки, което не е лошо от бизнес гледна точка. Трудните избори доведоха да създаването на едно правителство, което като че ли се опитва да изпълни най-високите си приоритети.

***
Христос Кацанис, изпълнителен директор на ОББ
Конкуренцията между банките стана изключително жестока и особено в областта на банкиране на дребно. Трезорите започват да разширяват арсеналите с нови продукти в областта на инвестиционното банкиранеи на управлението на активи.

 ***
Момчил Анреев, изпълнителен директор на Райфайзенбанк
Банковата система е много печеливша и динамична. Тази година е добра за нея. Най-значимо като събитие са мерките на БНБ през 2005 г.

***
Петер Харолд, гл. изп. директор на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк
година на потребителските заеми, през която ипотечните заеми само стартираха, а 2005 г. е на ипотечните заеми. Дори само ако погледнем навън през прозореца веднага виждаме, по билбордовете, че една рекламна кампания на ипотечни кредити и веднага следва друга.

***
Джонатан Харфилд, главен изпълнителен директор на ПИБ
В обозримото бъдеще банковият сектор, както и предприемачите в страната ще изпитват известни ограничения в името на поддържането на управляем темп на ръст на икономиката и осигуряване на истинско благополучие.

***
Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка
Самото отваряне на банките към широката маса от кредитополучатели е една стъпка в много правилна посока. От една страна, това са едни дългогодишни отношения, които се създават между банката и клиентите, а от друга - този сегмент на банкирането е един от най-печелившите.

***
Красимир Ангарски, изпълнителен директор на ДЗИ Банк
Всеки бърз растеж обаче е съпроводен и с поемане на по-големи рискове и с известно влошаване на кредитните портфейли на някои банки. През следващата година ще се разбере дали тези трезори имат умения да овладеят риска.

***
Сузане Декер, изпълнителен директор на ПроКредитБанк
През последните месеци, в надпреварата си за клиенти, големите банки прогресивно намалиха лихвените си проценти по жилищните кредити, като стигнаха до 0% лихва през първата година от кредита, а този рекламен трик често прикрива реалната стойност на кредита.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon