новини
Новини и уведомления
News image

Изявление на Банка ДСК относно стартирало преустройство на банков клон Карлово

Във връзка със стартиралото преустройство на обект „ Нова офис сграда на Клон Карлово на Банка ДСК ЕАД, гр. Карлово, ул. Васил Левски № 13“ , бихме желали да заявим следното:

В момента  се извършва демонтаж на част от сградата. Тя представлява на практика две обединени сгради – стара и съвременна. Първата сграда – ъгловата част - след демонтажа ще се възстанови в автентичния архитектурен стил на ансамбъла. По този начин сградата, която е с офис предназначение, ще бъде стабилизирана и укрепена и ще изпълнява пълноценно функциите си на офис сграда, като няма да бъде нарушен цялостния ансамбъл. Фасадите на новата сграда при проектирането и окончателното им изграждане, ще следват стила и облика на подлежащата на разрушаване сграда.

Сградата не притежава статут на единична недвижима културна ценност, но е  включена в архитектурния ансамбъл на града – в понятията на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е „територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата“, според удостоверение, издадено от НИНКН през юли 2010 г.

Техническият инвестиционен проект е съгласуван с Национален институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата от февруари 2016 г. и разрешението за строеж от страна на община Карлово е издадено през август 2016 г.
Градоустройственият план е бил обнародван е е подлежал на обсъждане от жителите на гр. Карлово.

Трайно позитивното отношение към запазването на автентичния дух и архитектурния облик на сградите, в които оперира Банка ДСК, е част от последователната й инвестиционна програма.
Пример в тази посока е емблематичната сграда на ул. Московска 19 в София, която е призната  от специалистите за  истинско архитектурно бижу. Като седалище на Централно управление на Банката, тя е обект на непрестанни грижи. Със задължението на добър стопанин Банката  извършва дейности и инвестиции в името на нейното запазване и поддържане в отличен вид, показвайки отговорността си и към облагородяването на градската среда.
В националния конкурс „Сграда на годината“ през 2012 г. Банка ДСК бе удостоена със специална награда за сградата на Централното си  управление за реставрация и адаптация на архитектурен паметник на културата за съвременни функции в категория „Корпоративни и административни сгради”.
Инвестициите, които Банката прави в консервацията  и реставрацията на едни от най-красивите сгради не само в София, но и в цяла България, например в гр. Русе, има и несъмнено социално значение. Тя е израз на политиката на корпоративна социална отговорност, която Банката провежда от години, а в случая и на ангажираността ни към  опазването на паметниците на материалната култура в страната.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon