новини
Новини и уведомления
News image

Инвестициите в дялове на „ДСК Взаимни фондове” са без емисионна такса до края на годината

Фондовете са с различен рисков профил, като един от тях предлага и възможност за инвестиции в евро
От началото на октомври до 31 декември 2009 г. Управляващото дружество „ДСК Управление на активи” няма да събира първоначална емисионна такса при закупуване на дялове от управляваните от него взаимни фондове. По този начин всеки инвеститор може да закупи дялове по нетна стойност на дял от всеки от петте фонда, управлявани от Дружеството. Фондовете са с различен рисков профил, като един от тях предлага и възможност за инвестиции в евро. Инвестирането в „ДСК Взаимни Фондове” е изключително лесно за индивидуалните клиенти, защото се осъществява чрез 118-те офиса на Банка ДСК в страната, които са определени да дистрибутират дялове на същите фондове.
Освен за фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД, промоционалната оферта важи и за останалите взаимни фондове, които Банка ДСК предлага на клиентите си – „ОТП - Ю Би Ес Фонд на фондовете”, „ОТП Централно европейски фонд в акции” и „ОТП - Ди Ви Ес Фонд на фондовете”.
„ДСК Управление на активи” АД е дъщерно дружество на „Банка ДСК” ЕАД и на „ОТП Фонд Мениджмънт” – Унгария. Дружеството управлява договорните фондове „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Имоти”, „ДСК Растеж” и „ДСК Евро Актив”.
Към 30 септември 2009 г. „ДСК Взаимни фондове” има обща стойност на активите от 46,879 млн. лв. По данни на „Българската асоциация на управляващите дружества” първите два най-големи фонда по размер на активите у нас са Договорен фонд „ДСК Растеж” с 20,5 млн. лв. активи и Договорен фонд „ДСК Баланс” съответно с 19,8 млн. лв. Към края на месец септември „ДСК Взаимни фондове” имат най-голям пазарен дял сред българските договорни фондове в размер на 13,15%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon