новини
Новини и уведомления
News image

Инициативата остава в клиентите

Емил Христов, началник на управление "Банкови операции" в Банка ДСК пред в."Демокрация"

Необходимо ли е всички сметки у нас да се пререгистрират, след като в много други страни това се прави само за ползващите международни преводи? 
Е.Х.:
Решението този номер да се използва за всички разплащания се взе, за да се въведе един стандарт за преводи. Освен това след присъединяването ни към Европейския съюз понятието международен превод става относително за страните в Европа. Също така смятаме, че нововъведението ще повиши качеството на обслужване на клиентите особено в бързината.
Колко ще струва тази промяна? Все пак ще се наложи обучение на персонала, въвеждане на нов софтуер. 
Е.Х.: Трудно ми е да посоча стойност. Но въвеждането на номера е част от други проекти, които банките осъществяват тази година, и беше оповестено достатъчно рано още миналата година, така че всеки можеше да направи план как да го включи към други проекти. Ние например комбинираме този проект с други от IT сферата и областта на маркетинга. Ще се наложи обучение на служители. Но темата е отдавна дискутирана с БНБ. Постигнахме съгласие да не се използва този номер като средство за реклама.
Колко време ще отнеме трансформацията? 
Е.Х.:
Тя ще започне през месец март, когато банките трябва да информират клиентите си за новите номера на сметките им. До месец юни е преходният период. През него клиентите са длъжни да се информират и разпространят новите си номера, а банките трябва да участват във вътрешни тестове на системите си, за да са сигурни, че от 5 юни всичко ще върви гладко. Всички вземат достатъчно мерки, за да няма нарушения в процеса на плащания. Това е една голяма промяна и всички участници трябва да са я осмислили.
Как ще се уведомяват клиентите на банките за промяната? 
Е.Х.: Много беше дискутирано. Първоначално трябваше банките да уведомят клиентите си писмено, но това породи известни дебати. За банки с много клиенти уведомяването чрез препоръчано писмо с обратна разписка би било сериозен разход. Също така има много клиенти, които не са осъвременявали адресите си. Възможно е да има хора, които не желаят трети лица да се осведомяват за техните сметки в дадена банка. Затова бе решено, че клиентите могат да бъдат уведомени писмено или по друг подходящ начин. Банките ще използват няколко различни варианта за разпространение на новите номера - чрез информация в офисите на банките, чрез извлечения на сметки и документи, които се разпращат по договореност с клиента, препоръчани писма най-вече до фирмени клиенти, в интернет порталите ще има конвертори за нови номера. Така ще могат да се проверяват дори сметки на контрагенти с въвеждане на стария номер. Повече информация от новия номер няма обаче да се дава чрез конверторите. Call центровете също ще бъдат включени.
Всички трябва да свикнат, че ще им се променят сметките?
Е.Х.: Всички, които ползват банкови услуги, трябва от март да свикнат с тази мисъл и да научат новите номера -своите и на контрагентите си. Банките ще уведомят служебно за промяната обаче определени държавни институции - Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, НОИ и Агенцията за социално подпомагане. Хората да не се притесняват, че няма да си получат парите.
Ако човек не знае новия номер, а иска да преведе пари?
Е.Х.: Според Наредба 13 банките могат да откажат нареждане, което не е попълнено коректно. Банките ще помагат в преходния период. БНБ също ще даде препратки към всички банки, за да могат да се проверяват новите номера. Но инициативата е главно у клиентите.
Хората изпитват затруднения дори с дебитните си карти. Очаквате ли, че тази промяна може да доведе до хаос? 
Е.Х.: Не мисля, че можем да стигнем до хаос. Може да има единични проблеми и трудности, независимо от усилията в разяснителната кампания на банките и БНБ. Мисля, че ситуацията ще остане под контрол. 

 

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon