новини
Новини и уведомления
News image

Интервю с Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, председател на УС на фондация "Атанас Буров"


Виолина Маринова е председател на управителния съвет (УС) и главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Има повече от 40 години опит в банковото дело, изцяло в Банка ДСК. Започва работа през 1971 г. като служител на фронт офис. След като преминава през всички йерархични нива, през ноември 2004 г. е избрана за главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Към настоящия момент е заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в България, председател на надзорния съвет на Пенсионноосигурителна компания "ДСК Родина", както и член на съвета на директорите на "Борика Банксервиз". През септември 2013 г. за изключителния й принос за изграждане и запазване на репутацията и доверието към българските финансови институции, пазари и услуги г-жа Маринова беше удостоена с най-високото национално отличие - орден "Стара планина", първа степен.
- Госпожо Маринова, ако магията на успеха, на утвърждаването зависи от това първо да опознаеш себе си, кои ваши качества и черти на характера ви водиха и ви водят напред в професията?
Успехът е наистина магия, тъй като е функция от качества, характер, опит, ситуация, но има и една неизмерима компонента, която наричаме съдба, късмет или благоприятно стечение на условията и даденостите. Смятам, че човек трябва да се познава добре, да е наясно със силните и слабите си страни. Това не означава да изпада в дълги и самоцелни анализи, а да рационализира добрите си страни в бизнес поведението си. Открих у себе си способността да възпитавам и надграждам положителните си черти и смятам, че може би най-важните са способността да въвеждам приоритети и да се концентрирам върху тях, както и търпението, което ми дава възможност да следвам реперите по избрания път.
- Каква роля според вас заема през последните години общуването, добрата комуникация в успешното лидерство? И какво е най-ценното във вашия стил на общуване?
Добрата комуникация придобива статут на ключов фактор за успехи на различните индустрии. Стилът на общуване действително е индивидуален, с отчитане на всички културни особености на аудиторията, на спецификите на бизнеса. Моята представа за лидерство е въздействието на личния пример, съчетано с уменията да предадеш адекватно стратегическите решения до вътрешни и външни аудитории. Най-ценното, което мога да споделя от практиката си на дългогодишен мениджър, са ползите от разговори предим-но директно, по-рядко виртуално. При тази комуникация се наблюдават реакцията и жестовете, както и усещането на участниците в диалога и така по-лесно се решават различните казуси и се взимат решения. Освен това достъпът до мен е лесен и може да се комуникира по всяко време - моята врата е винаги отворена. Моето виждане е, че даже когато отговорът по даден случай е "не" и е решен навреме, е положителен отговор.
- Кои са уменията, които ще са най-ценни за бъдещето на бизнеса, който управлявате?
За бъдещето на банковия бизнес според мен ключовите умения ще бъдат визионерство, предусещане, разпознаване и удовлетворяване на очакванията на потребителите, както и поддържането на обратна връзка с тях и превеждане на посланията на всекидневен, прагматичен език. Диалогичност и интерактивност са понятията, които ще формират взаимоотношенията с клиентите - особено младежките аудитории, носител на новите ценности и нагласи - в дигитална комуникационна среда.
- Кое ще е най-голямото предизвикателство пред жените лидери през следващите години според вас, как ще се променя профилът им?
Жените лидери през последните години не са вече социален или културен феномен, а по-скоро всекидневие. Предизвикателство може би ще е запазването на положителните женски характеристики - повече емпатия, използването на "меки" умения и подходи. Динамиката на бизнес средата изисква редуване на отстояването на твърди стратегически решения с мен-торски подходи за превръщането на това решение в реалност чрез работата на екипите.
- Какви са любимите ви неформални занимания, които биха учудили дори хора от близкото ви обкръжение?
Няма да учудя никого - извън семейните ангажименти и радостта, изживяна с внуците, посещавам концерти, изложби, театрални представления. Обичам да чета книги с различна тематика. Харесвам биографични и автобиографични книги за хора във и извън бизнеса.
***
Предизвикателството пред дамите в бизнеса може би ще е запазването на положителните женски характеристики - повече емпатия, използването на "меки" умения и подходи.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon