новини
Новини и уведомления
News image

Искане за кредит по електронните канали на Банка ДСК

 Чрез платформата си за електронно банкиране ДСК Директ, Банка ДСК предлага изключителни улеснения за своите клиенти. Всеки, който има достъп до интернет, може да подаде искане за кредит през електронните канали на Банката.
Чрез електронното искане за кредит можете да заявите ползването на следните кредитни продукти:
 кредит овърдрафт,
 кредитна карта,
 стокова карта,
 потребителски кредит без обезпечение
 потребителски кредит, обезпечен със залог на влог/депозит в Банка ДСК.
Няма ограничение за броя на подадените електронни искания. За подаването на електронно искане за ползване на кредитни продукти не се заплаща такса.

За да подадете електронно искане е необходимо само да  „кликнете” на банера „КЛИКНИ ЗА КРЕДИТ”, позициониран на сайта на Банката dskbank.bg и да попълните информацията, която се изисква, следвайки пояснителните текстове.

За потребителите на електронното банкиране – ДСК Директ, Банката предлага и допълнително улеснение - личните данни се попълват автоматично в електронното искане за кредит. Подадената електронна заявка се анализира от служители на Банката, за това дали отговаряте на условията за ползване на желания продукт, след което уведомяват клиента за предварителното решение на Банката. На страницата ДСК Директ клиентите имат възможност да следят статуса на подаденото електронно искане за кредитен продукт.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon