новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

И ДСК предложи фондове за управление на спестявания - в. Телеграф

И ДСК излиза на пазара на управляващите дружества в България, след като от първи декември започва публичното предлагане на дялове в двата договорни фонда "ДСК Баланс" и "ДСК Стандарт".  Те ще дадат възможност на гражданите и институционалните инвеститори да получат по-висока доходност от банковите лихви по депозитите посредством закупуване на дялове в двата фонда и управлението им от Управляващо дружество "ДСК Управление на активи" АД.  Фонд "ДСК Баланс" е договорен фонд от балансиран тип, чиято стратегия предвижда 20 до 40 процента от средствата да се инвестират в акции на дружества, търгувани на Българската фондова борса, а останалите в дългови инструменти, като корпоративни и ипотечни облигации и държавни ценни книжа. Той е подходящ за хора, които търсят умерен риск и възвращаемост по-висока от банковите депозити.  Другият фонд "ДСК Стандарт" е от консервативен тип, като при него се предвижда доходи да се реализират предимно от инвестиции в дългови ценни книжа. Той е предназначен за граждани и компании, търсещи нисък риск и постоянен доход, съизмерим с банковите депозити.  Уникалността на продуктите се състои в незабавната ликвидност, която се предлага от "ДСК управление на активи" АД. Така на човек, който притежава дялове във фондовете и желае да ги продаде няма да му се налага да чака 2 дена за да получи парите си, както се практикува в другите дружества (това е нужното време парите от продажбата да се преведат от сметката на купуващия до сметката на продаващия). Инвеститорите ще могат да получат между 70 и 100 % от средствата си още в момента на сделката, а останалите до края на работния ден.  "Дяловете на двата договорни фонда ще се предлагат в клоновата мрежа на Банка ДСК, както и през Българскта фондова борса. Минимална сума за инвестиране ще бъде 100 лева. В всеки ден собствениците на дялове ще могат да получат информация за стойността им от интернет сайта www.dskam.bg, вестник пари и клоновете на Банката ДСК", каза изпълнителният директор на "ДСК Управление на активи" АД Петко Кръстев.  ЦЕЛТА Е ЛИДЕРСТВО НА ПАЗАРА  От следващата година ще бъде възможно през Банка ДСК да се закупуват дялове в унгарски фондове част от ОТР Fund management. Дружеството е част от ОТР Group, която притежава 100 % от акциите в Банка ДСК и от там на дъщерното "ДСК Управление на активи".  Председателят на ОТР Fund management Петер Холцер съобщи, че в унгария дружеството управлява активи на стойност 4,5 милиарда евро и е сред водещите на унгарския пазар. "Амбицията ни е да стигнем водещи позиции на пазара на управляващите дружества в България още през първата година от стъпването ни. Това е амбициозна задача за която ще работим здраво", коментира той.  

Автор: Стефан АНТОНОВ

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon