новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Как ще ни се отрази световната криза през 2009 г.?

***
Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Самоучастието в кредита може да стане 50%
Банките ще стават все по-внимателни при преценката за своите кредитоискатели, защото кризата ще удари най-вече реалната икономика.
От състоянието на фирмите зависи в голяма степен тяхната възможност да връщат получените заеми. За целта повечето банки ще вдигнат процента на самоучастие във финансирането на проектите до 30-40, а понякога и до 50%. Политиката ни спрямо гражданите ще бъде най-стриктна - ще гледаме под
лупа всеки кандидат-длъжник, защото понякога те самите нямат реална представа за позиционирането на фирмата, в която работят, на пазара, за рисковете в този сектор и за вероятността да бъдат съкратени. Предполагам, че на първо време банките ще ограничат до минимум кредитирането на граждани и чак след като развитието на кризата достигне своята зрялост, те отново ще се обърнат към тях. Като цяло финансовият сектор е стабилен,
доколкото е възможно да бъде такъв при реално навлизаща криза в реалната икономика. Във връзка с това, че по-голямата част от банките в България са дъщерни на големите западни трезори, сливания и поглъщания може да има само ако майките решат това. Такива ок-рупнявания винаги са един от вариантите за изход от криза, това, което се случва в САЩ, го потвърждава и според мен можем да видим такива действия и в Европа.
***

Материалът е публикуван със съкращения

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon