новини
Новини и уведомления
News image

Клиентите на Банка ДСК вземат кредити по интернет

Чрез платформата си за електронно банкиране ДСК директ, Банка ДСК предлага изключително улес-ение за своите клиенти. Всеки, който има достъп (о интернет, може да подаде искане за кредит през електронните канали на банката.
Чрез електронното искане за кредити можете да заявите ползването на: кредит овърдрафт, кредитна карта, стокова карта, потребителски кредит без обезпечение и потребителски кредит, обезпечен със залог. Няма ограничения за броя на подадените електронни искания. За подаването на електронно искане за ползване на кредитни продукти не се плаща такса. За да бъде подадено електронното искане е необходимо само да се "кликне" на банера "Кликни за кредит", позициониран на сайта на банката и да попълни информацията, която се изисква, като следва пояснителните текстове.
За потребителите на електронното банкиране - ДСК Директ, трезорът предлага и допълнително улеснение - личните данни се попълват автоматично в електрон-
ното искане за кредит. Подадената електронна заявка се анализира от служители на банката, за това дали отговаряте на условията за ползване на желания продукт, след което уведомяват клиента за предварителното решение на банката.
На страницата ДСК Директ клиентите имат възможност да следят статуса на подаденото електронно искане за кредитен продукт.
Според банкерите, електронното подаване на заявка за ползване на кредитни продукти, се приема изк лючително положително от клиентите, особено в по млада възраст.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати