новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Кредити на производители и търговци на зърно

Кредити на производители и търговци на зърно,обезпечени със складови записи по Закона за съхранение и търговия със зърно, започна да дава Банка ДСК. Заемите са за оборотни средства със срок до 12 месеца. Те се отпускат на корпоративни клиенти и малки и средни предприятия с финансова история. Клиентите могат да избират вида на кредита - стандартен, кредитна линия, револвиращ или овърдрафт.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon