новини
Новини и уведомления
News image

Лихва до 11,30 на сто със срочен влог „ДСК Палитра"

Срочен влог "ДСК Палитра" с нарастващи лихви, които достигат до 11,30% в лева, пусна Банка ДСК. Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2000 валутни единици. Срокът на влога е 6 месеца със служебно подновяване на срока. Лихвените периоди са шест, всеки с трайност 1 месец. Лихвеният процент нараства за всеки следващ лихвен период. След изтичането на първоначално договорения срок олихвяването за следващия 6-месечен период се повтаря по първоначалната схема. Лихвената надбавка за суми от и над 30 000 лева/ евро е 0,5 %, приложима за всяко от лихвените нива както през първоначалния, така и през подновения срок. Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период, т.е. месец, чрез капитализиране. Начислената лихва се прибавя към внесената сума и през следващия лихвен период лихва се начислява върху общата сума.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon