новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Начисляват до 7,5 % лихва за детски влог

Лихва до 7,5 на сто дава Банка ДСК по новия си продукт - детска сметка „Бъдеще", съобщиха вчера от трезора.
Продуктът представлява спестовна сметка, в която всеки месец могат да се отделят пари за бъдещето на детето. Лихвата е обвързана с възрастта на наследника. Колкото по-малък е титулярytт на влога, толкова повече ще получи върху парите си. Най-високото оскъпяване е за сметки на деца до 3 години. Техните левове или евро ще се олихвяват със 7,5 на сто. За долари то ще бъде 3,8 на сто. Деца между 3 и 8 години ще получават по 6,5% всяка година. Сметките на наследници над 8 г. ще се олихвяват с 6 на сто.
Спестовната сметка се открива в лева, евро и щатски долари и е предназначена за клиенти до 17-годишна възраст.
Минималната сума е 200 лева или валутни единици.
Високият лихвен процент е гарантиран до навършване на 25-годишна възраст на титуляра.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon