новини
Новини и уведомления
News image

Наша банка с най-добри резултати в международната група

Групата ОТП е постигнала рекордна консолидирана печалба след данъци от 53.6 млрд. форинта. Това надвишава с 30.8% резултата от съответния период на 2005 г, както и с 14.7% печалбата през второто тримесечие на тази година.
Укрепнал е още повече и приносът на чуждестранните дъщерни дружества към баланса на Група ОТП, като те са дали и 11.8% от общата консолидирана печалба след данъци. В отчета на Група ОТП се изтъква, че отново най-значителен е приносът на Банка ДСК към общите положителни резултати на международната финансова институция. Печалбата след данъци на българската банка възлиза на 5.6 млрд. форинта и бележи ръст от 45.9% на годишна база. Банка ДСК, управлявана от Виолина Маринова, е успяла не само да задържи, но дори да засили своята водеща позиция на банковия пазар в България по отношение на общи активи, кредитиране на граждани и депозити.
През третото тримесечие активите на Група ОТП заемат 24.4% от унгарската банкова система. Тя е повишила дела си в кредитирането на граждани както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Повече са и заемите в общинския сектор. Консолидираният брутен кредитен портфейл е нараснал през тримесечието с 4.2%, което представлява увеличение с 24.5% на годишна база. Делът в депозитите се е увеличил с почти 5%. Най-важните фактори, които са оказваха влияние върху дейността и постиженията на ОТП през третото тримесечие на 2006 г., са дългоочакваните оздравителни мерки от страна на правителството за неутрализиране на фискалния дисбаланс. Финансовите пазари в Унгария очакват по-нататъшни структурни реформи и конкретни стъпки, отнасящи се до разходната част на бюджета. В унгарския банков сектор се повишава обемът на кредити за граждани и нараства делът на заемите за жилища в чуждестранна валута. Групата ОТП бележи ръст от около 3% при кредитирането на физически лица и над 10% при жилищните кредити.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon