новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Недялка Петрова, мениджър на финансов център Русе: За криза на ипотечния пазар е още рано


- Г-жо Петрова, какво наложи смяната на логото на Банка ДСК. Дали това не е начин за отвличане на вниманието от пролеми в банката?
- Точно обратното, новото лого е символ на сила, влияние, професионализъм и традиции. Има две основни причини за тази промяна. Едната е, че цялата група ОТП, към която принадлежи Банка ДСК, ще бъде с еднаква визия - всички банки и техните дъщерни дружества в деветте държави, в които ОТП развива своята дейност, ще бъдат с едно и също лого. Втората основна причина е, че с времето търговската марка Банка ДСК се развива и дообога-тява. Днес банката е модерна институция, която предлага на клиентите си съвременни финансови решения, добро индивидуално отношение и модерни продукти. Банката има нужда от нова визия, която да изразява новите й ценности, подкрепяни особено от младите хора.
- Новата визия означава ли нова философия? Ще останете ли Банката на народа?
- Банка ДСК има дългогодишни традиции в кредитирането на домакинствата. Мога да твърдя, че нашите изисквания са доста по-за-
нижени що се касае за изисквани доходи. Според общите условия се изисква 80 лева остатъчен доход на човек от домакинството, а за някои програми и само 60 лева. От 2003 г. Банка ДСК развива активно корпора-
тивното банкиране и вече има впечатляващи резултати.
- Как расте кредитният ви портфейл?
- Ръстът е над средния за банковата система и за бан-кирането на дребно, и за
корпоративното. Точните числа обаче не бих искала да споменавам.
- Имате ли ограничения на кредитирането за някои сектори. Някои банки вече обявиха, че спират заемите за строителство на ваканционни комплекси по Черноморието и зимни курорти?
- Нямаме такива ограничения. Има практика да се ограничават лимитите за определени сектори, примерно за транспорт. В момента обаче няма такива.
- Лихвите по кредити продължават да растат. Докога според вас може да продължи тази тенденция?
- Говори се, че тази световна ликвидна криза ще продължи докъм есента. Ние сме вдигали лихви по кредитите от септември миналата година. Имаме про-моционални кампании по депозитите, при които надбавките достигат 1.5 пункта. След навлизането на още някои европейски банки у нас, очаквам да се увеличи конкуренцията и съответно лихвите по кредити да паднат, тъй като ще бъдат предложени още по-гъвкави и съвременни продукти.
- Значи не страдате от липса на финансов ресурс?
- Явно нямаме проблеми, иначе щяхте да гледате все-
ки ден по телевизията реклами за наши депозити. Човек трябва да се позамисля, когато започнат да му предлагат толкова изгодни оферти.
- Напоследък се появиха доста черни прогнози за ликвидна криза, увеличаване на лошите кредити. Има ли такъв проблем в Банка ДСК?
- Събираемостта ни при фирменото кредитиране е 99,95%. На ипотечните кредити - 99%. За физическите лица - средно 98,5%. Процентът е повече от добър.
- Изключвате ли варианта американският сценарий с падащите ипотеки да се повтори и при нас?
- Засега го изключвам. Ипотечни кредити у нас се дават усилено в последните две години, което не е толкова много. Повечето ни кредитоискатели осигуряват сами 30-40% от стойността на сделката, много хора, работещи в чужбина, насочват към имотния пазар спечелените пари. За криза на ипотечния пазар е още рано, но и това е възможно да стане след 1,5 - 2 г.
- Говори се, че БНБ може отново да намали процента на задължителни резерви. Има ли такива индикации?
- Струва ми се, че този път БНБ ще бъде по-твърда в
тази насока, отчитайки какво стана в САЩ.
- "ДСК Взаимни фондове" вече управляват над 100 млн. лева и от тази седмица предлага четвърти фонд -"Имоти". Предвид моментната криза на фондовите борси смятате ли, че такава инвестиция все още е разумна?
- Инвестицията в договорни фондове трябва да е с по-дълъг хоризонт - поне 2-3 г. Средствата трябва да се разпределят в няколко продукта - депозити, фондова борса, имоти за тези, които могат да си го позволят. Нашият най-агресивен фонд -" Растеж", за миналата година донесе 76% доходност. Вярно е, че от началото на тази година индексите падат, но очакванията са пазарът да се нормализира през май-юни.
- Продължава ли програмата за обновяване на офисите на Банка ДСК в Русе?
- Вече е обновен офис "Житен клас" срещу Родилния дом. След месец предстои откриването на нов офис в квартал" Дружба", до края на годината ще има още един. Ще бъде направен и цялостен ремонт на сградата на ул." Александровска". Тя ще придобие цялостния облик на ОТП, като запази архитектурния си стил.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon