новини
Новини и уведомления
News image

Нежната сила на промяната


Яна КОЛЕВА
Промените днес стават все по-бързо и в това никой от нас не се съмнява. Но колко бързо стават промените, имаме ли измерител? Неотдавна 15-годишна девойка констатира, че се почувствала като човек от друго време, когато видяла 4-5-годишно дете да си играе със смартфон: „На неговите години аз нямах GSM". Да, промените наистина вече идват много по-бързо. Умеем ли да вървим в крак с промяната, тя ли нас води или ние нея...
По традиция през март сп. „Икономика" представя жени на върха в управлението. Това е своеобразен тест за развитието и за промяната в нагласите и в предубежденията. Дамите уверено навлизат във всички сектори, в това число и в такива, които само допреди години се смятаха за обетована територия за мъже - например банковото дело, информационните технологии и инженерните специалности. Точно в такива сфери все повече стават жените на върха и като цяло расте броят им на най-висока позиция в компаниите. Голямата част от тях не са се издигнали внезапно в йерархията, а са следвали естествения ход на своето кариерно развитие. Жените, както и мъжете, имат своя индивидуалност и по-добре да не търсим линията на разделение, а да откриваме силата на личността. Жената като носител на промяната и на иновативност-та - това е темата, която фокусира опита и вижданията на няколко дами, които работят в различни сектори.
***
По традиция през март сп. „Икономика" представя жени на най-висока позиция в управлението и това е своеобразен тест за обръщането на нагласите
***

Доротея Николова, изпълнителен директор и ръководител направление „Финанси и планиране" в Банка ДСК: Скоростта на промяната се диктува от клиентите
Г-жо Николова, на върха в банките вече има много жени. Как дамите правят този важен пробив? - Аз не мисля, че има пробив. Първо, според мен жените в България винаги са били с добра позиция в обществото и в бизнеса. Многото дами мениджъри, които наблюдаваме в момента, са отдавна в кариерата, а не са новоиздигнали се в йерархията. По-скоро бих казала, че този факт не е бил в такава степен във фокуса на медиите и обществото до този момент.
- Как в съвременната динамика на промени в технологиите, на потребностите и на нагласите лично вие управлявате промяната и как самата сте носител на промяната?
- Промените в технологиите променят живота ни. Промени се начинът, по който общуваме, пазаруваме, банкираме. Аз самата се опитвам да съм достатъчно информирана, за да мога да долавям посоката на промяната и да подпомагам осъществяването й за Банка ДСК.
- Коя е здравословната доза промени в банките, които по природа са консервативни, но клиентите очакват да са гъвкави и винаги да са в крак с най-новите им потребности?
- До голяма степен дозата промяна е свързана със скоростта на промяната. Скоростта на промяната трябва да се диктува от потребностите на клиентите. Всеки бизнес има за основна цел да обслужва клиентите и банковият не прави никаква разлика в това отношение. Затова здравословна е промяната, която клиентът търси. Ние сме длъжни да я обезпечим по бърз, ефективен и сигурен начин.
- Вие сте ръководител направление „Финанси и планиране" в Банка ДСК. Как развитието на технологиите променя вашата работа?
- За съжаление развитието на технологиите променя моята работа далеч по-бавно отколкото ми се иска. Иска ми се автоматизацията и дигитализацията да е повсеместна. Но тъй като нуждите на клиента винаги са първи, дигитализацията на финансовата и оперативната функция са с по-нисък приоритет. Това, което е несъмнено и може би най-осезаемо за промяната при нас, е, че усещаме ползите от анализа на big data, което по някакъв начин отново е с цел полза за клиента.
- Кои качества са нужни на днешния лидер, за да се справи успешно с предизвикателствата за банките?
- За лидера във всяка една област е най-важно да работи добре с хора - да дава ясни послания и изисквания, да мотивира и увлича, да коригира. Лидерът трябва да е пример за ентусиазъм, отдаденост и лоялност.
- Кой е водещ за вас принцип?
- Колективност, взаимопомощ, съдействие, добронамереност.

 Материалът е публикуван със съкращения

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon