новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Новият Договорен фонд "ДСК Растеж"

започва да предлага от днес свои ценни книжа в по-големите клонове на банка ДСК в цялата страна. Фондът се управлява от "ДСК Управление на активи". Подобно на другите два договорни фонда на банката - "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс", и за "ДСК Растеж" ще бъде приложен уникален за България принцип - на незабавна ликвидност при обратно изкупуване на неговите дялове. Така при поръчка за обратно изкупуване инвеститорите ще могат да получат сумата по сделката в рамките на деня, в който са я подали.   стр. 7

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon