новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Нови адреси на Банка ДСК в Пловдив и Павликени

Клон Христо Ботев към Регионален център Пловдив на Банка ДСК започна работа в салон, преус-троен по новата корпоративна визия на Банката. Той се намира на ул. „Пере Тошев” № 3. Клонът ще посреща своите клиенти от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. Телефонът за клиенти там е: 032/ 697 186 или 697 185.

В помещение, преустроено също по новата корпоративна визия на Банка ДСК, се премести клон Павликени  към РЦ Велико Търново. Той се намира в Павликени  на площад „Свобода” № 6 и ра-боти от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. Телефонът за клиенти там е: 0610 / 5 13 01 или 5 13 02.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon