новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Нови взаимни фондове на пазара


Дялове от два международни взаимни фонда започна да предлага Банка ДСК.
Те са разработени от унгарската група ОТП, която е собственик и на нашата банка. "ОТП Централно-европейски фонд в акции" предлага на инвеститорите възможността да се възползват от доходността на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа, като инвестира активите си във водещи компании от региона.
Вторият "ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес Фонд на фондовете" е взаимен фонд за ценни книжа от отворен тип. При него се предлага достъп до развитите пазари на акции в Европа, Америка и Азия. Портфейлът на фонда се състои от дялове на фондове, управлявани от водещото швейцарско управляващо дружество UBS Global Asset Management, което е и негов консултант. Общият брой на акциите в портфейла е около 600, което позволява рискът да се намали значително, съобщиха от трезора.
Дяловете на двата нови фонда са деноминирани в евро и могат да бъдат закупени в 113 клона на банката, като няма ограничения пред купувачите. Те може да бъдат физически лица и фирми.
Очакванията
По прогнози на Банка ДСК делът на спестяванията, инвестирани във взаимни фондове, предстои да нарасне значително в следващите години.
Докато в другите страни от
Централна и Източна Европа той е 7% у нас размерът им е близо 0,8%.
Само в управляващото дружество ДСК "Асет Мениджмънт" и двата унгарски фонда, до края на годината се очакват близо 100 милиона лв. инвестиции от страна на физически лица и фирми.
Вместо депозити
Взаимните фондове по света и българският им аналог -договорните фондове са алтернатива на банковия депозит, при която, закупувайки дял от въпросния фонд, човек поверява парите си за управление от специалисти. Вместо банкова лихва се получава доходност, която обикновено е
по-висока от тази по депозитите, но съществува и риск от загуби.
Постигнатите годишни до-ходности за 2006 г. от "Международен фонд в акции -UBS фонд на фондовете" и "Централно-европейски фонд в акции" е съответно 10,2% и 19,32%.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon