новини
Новини и уведомления
News image

Нов фонд от Банка ДСККомисията за финансов надзор издаде разрешение на „ДСК Управление на активи" да организира нов, четвърти договорен фонд. Дф ДСК „Имоти" е с умерено go висок рисков профил. Ще инвестира преимуществено в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или чужбина.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon