новини
Новини и уведомления
News image

Обръщение към клиентите на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Във връзка с извършеното посегателство върху гражданския трезор на Банка ДСК във Финансовия център в столичния квартал „Младост”1, бихме искали да ви уведомим следното:

На 6 декември сутринта от служители на Банка ДСК е констатирано проникване в трезора на Финансовия център. Полицията се отзовава на подадения от Банка ДСК сигнал. В продължение на це-лия ден на 6 декември се извършва щателен оглед от страна на полицията и достъпът както за служители, така и за клиенти на Банка ДСК, не е възможен. В огледа са участвали и представители на Гражданска защита заради възникнали съмнения за присъствие на отровни и вредни вещества на местопрестъплението. Достъпът на граждани, независимо дали са служители или клиенти на Банка ДСК, не е бил разрешен.

На 7 декември сутринта от страна на Банка ДСК въз основа на полицейски доклад, е установен броят на разбитите лични сейфове - 165 касетки от общо 370 в трезора.  Ръководството на Банка ДСК сформира специална вътрешна комисия за реакция на създалата се ситуация. Изготвен е спи-сък на наемателите на касети в трезора и започна уведомяването им по точен списък. С всеки от наемателите представители на Банка ДСК ще проведат среща с цел уточняване на съдържанието на наетите касети в трезора.

На 7 декември сутринта директорът на Финансовия център г-жа Цецка Трендафилова проведе раз-говор с множеството клиенти на Банка ДСК, които се бяха събрали пред Финансовия център в очак-ване на информация, и с представители на медиите, по време на който беше изразена принципната позиция на Банка ДСК, че няма причина за създаване на излишно напрежение, и че ще бъдат взети необходимите мерки за уточняване на щетите и за удовлетворяване на засегнатите лица в законово предвидените размери и форми.

Банка ДСК поема ангажимент за съдействие и заплащане на разноските на клиентите с пострадали сейфове при евентуална необходимост от изваждане на дубликати на документи за собственост и т.н, както и за осъществяване на връзка с Нотариалната камара с цел недопускане на евентуална злоупотреба с документи. 

Ръководството на Банка ДСК поднася своите извинения на клиентите си за причинените неудобства, и изразява благодарност на органите на МВР за оказаното съдействие.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon