новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ОТП печели от Източна Европа

Унгарската ОТП отчете подобрение на финансовите си резултати за третото тримесечие. Като причина за това институцията посочи икономическия растеж и повишеното търсене на финансови услуги в Източна Европа. ОТП похарчи 2.4 млрд. долара в закупуването на десет банки именно в Източна Европа. Печалбата й достига 264 млн. долара, което е ръст от малко над 30 на сто в сравнение с миналата година. В унгарския банков сектор се повишава обемът на кредити за граждани и нараства делът на заемите за жилища в чуждестранна валута. Групата ОТП,
собственик на Банка ДСК, бележи ръст от около 3% при кредитирането на физически лица, и над 10% при жилищните кредити. Активите й бележат ръст от 24.4%.
Най-важните фактори, които оказваха влияние върху дейността на ОТП през третото тримесечие на 2006 г., бяха дългоочакваните оздравителни мерки от страна на правителството за неутрализиране на фискалния дисбаланс. Финансовите пазари в Унгария очакват по-нататъшни структурни реформи и конкретни стъпки, отнасящи се до разходната част на бюджета, обясниха от унгарската институция.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon