новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ОТП с печалба от 41 млрд. форинта

ОТП обяви на 14 ноември  на пресконференция в Будапеща резултатите си за третото тримесечие на 2005 г.

Най-голямата унгарска банка обяви нетна печалба  от близо 41 млрд. форинта (191 млн долара), която надминава очакванията на анализаторите според проучване на Ройтерс.
ОТП, най-голямата в Централна Европа банка по пазарна капитализация, обяви повишение на нетната печалба с 4,9% за годината и нарастване със 7,6% в сравнение със същия период на предходната годината.

Д-р Золтан Шпедер, заместник-главен изпълнителен директор на ОТП, каза: „С показателите за деветмесечието ние сме сигурни, че Банката ще постигне заплануваните годишни резултати от 155 млрд. форинта консолидирана нетна печалба”.

Чистият доход от лихви за периода юли-септември е на стойност 74,83 млрд. форинта и бележи нарастване с 8,3% в сравнение със същия период за миналата година. Нелихвените приходи скочиха със 67%.
Общите приходи са на стойност 129,98 млрд. форинта, като нарастването е с 24,8% в сравнение с второто тримесечие на 2005 г.   

Доходът от акция на ОТП се увеличи с около 4% в сравнение със същия период на миналата година.
Д-р Золтан Шпедер говори на пресконференцията за намеренията на ОТП да осъществява по-нататъшни поглъщания. Д-р Шпедер подчерта, че Банката е в състояние да финансира поглъщания, без да намалява дивидентите или да увеличава собствения капитал чрез продажбата на нови акции. ОТП планира придобивания на стойност 1 млрд. евро. Унгарската банка в момента участва в надпревара за придобиването на четири банки в три държави в Източна Европа - Casa de Economii si
Consemnatiuni, най-голямата румънска спестовна банка, JSIB Ukrisbbank, петата по големина банка в Украйна, и за Войводанска банка и Панонска банка в Сърбия.
„Даже да успеем във всички търгове за придобиване на банки, в които в момента участваме, ние имаме ресурса да ги финансираме. Не очаквам да направим някаква промяна в политиката си на изплащане на дивиденти”, заключи д-р Шпедер.
Според единното мнение на анализаторите, предстоящите поглъщания се очаква да повишат цените на акциите на ОТП.

Специално внимание д-р Шпедер отдели на българската Банка ДСК, която постигна забележителни резултати и зае водеща позиция в банковия сектор през този период. 

ОТП запазва стратегическите си приоритети – укрепване на позициите на Банката в страните, в които вече присъства, и заемане на 8-10% пазарен дял. Навлизането на нови пазари се очаква да стане чрез процесите на поглъщане на големи компании.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon