новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ОТР постигна рекорд

Най-голямата банка в Унгария -ОТР, която притежава българската Банка ДСК, оповести достигнат връх в печалбата си за изтеклото трето тримесечие от 2006 г. Сред факторите за успеха е и българската част от групата.
Консолидираната печалба след лихви и данъци за посочения период се увеличава с 30.8%, като достига 53.6 млрд. форинта (206.2 млн. евро).
Съответно резултатът на нашата Банка ДСК нараства с 45.9% на годишна база, като възлиза на 21.6 млн. евро.
За посоченото тримесечие ОТР отбелязва увеличение на съотношението си заеми - депозити до 102.8 процента. Ръстът е в размер на 3.4% на тримесечна и 7.4% на годишна база.
Общите заеми на банката за периода растат с 24.5% на годишна база и с 4.2% на тримесечна база. В същото време и общите депозити се увеличават - с 15.6% на годишна база и 0.8% на тримесечна.
Активите на унгарската банка нарастват съществено с 25.7% на годишна база и 7.7% на тримесечна база.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon