новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

От трезора

Срокът за доказване на правата за компенсации по Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове изтече на 31 декември 2009 година. „Банка ДСК", която обслужва тези лица, обаче припомня, че това не отменя възможността за прехвърлянето на лихвоточки. Кредитната институция уточнява, че клиентите, които желаят да се възползват от това си право, трябва лично да запишат в заявлението за прехвърляне, че им е известно, че срокът за доказване на правата за компенсации е изтекъл и да се подпишат.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon