новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Още два унгарски фонда влизат до есента

"ДСК управление на активи" управлява три взаимни фонда. Публичното предлагане на първите два започна на 1 декември 2005 г. Това са "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс'. Най-младият е "ДСК Растеж", който стартира на 1 март тази година.   Препоръчителната минимална сума за инвестиране и във фондовете е 500 лв. Препоръчителен хоризонт на инвестицията в "ДСК Стандарт" е 3-6 месеца, в "ДСК Баланс" -1 г.. а "ДСК Растеж” - между 1 и 3 г. Дялове се продават и изкупуват обратно в по-големите клонове на Банка ДСК в цялата страна.   "ДСК Стандарт" влага предимно в дългови инструменти - ДЦК, корпоративни и ипотечни облигации, и депозити, които носят нисък риск, но и по-малка доходност. Умерен риск и доходност предлага инвестицията в другият фонд -"ДСК Баланс". При него поне 60% от средствата са в дългови инструменти. Силно рисков, но и високодоходен, е "ДСК Растеж". Той инвестира до 80% в акции.   Характерно взаимните фондове на "ДСК Управление на активи" е т. нар. незабавна ликвидност. Това означава, че още при подаване на поръчка за обратно изкупуване на момента ще се получават между 70 и 100% от сумата по сделката в зависимост от типа фонд и вида на поръчката, а остатъка - до края на деня. До есента "ДСК управление на активи" ще предложи на българските инвеститори два унгарски фонда, които се управляват от "ОТП фонд мениджмънт". Единият се казва "ОТО Централна и Източна Европа" и влага в акции на страните от ЦИЕ - предимно Чехия, Полша, Унгария. Другият е "ОТП-UBS фонд на фондовете". Той не инвестира в акции, а във взаимни фондове, които се управляват от UBS.  

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon