новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Още два чужди взаимни фонда ще дебютират на родния пазар

От 2 ноември започва продажбата на дяловете на фондовете на ОТП фонд Мениджмънт
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би ЕС Фонд на фондовете и ОТП Централноевропейски фонд в акции вече са достъпни за българи. Първият у нас договорен фонд от типа "фонд от фондовете" се очаква да привлече значителен инвеститорски интерес, коментира изпълнителният директор на ДСК Управление на активи Петко Кръстев.
Портфолиото му предлага голяма диверсификация, защото инвестира в дялове на други взаимни фондове. Консултант в избора на тези подфондове е швейцарската инвестиционна банка UBS. А нейното управляващо дружество UBS Asset Management участва в управлението на активите на ОТП Международен фонд в акции - Ю Би ЕС Фонд на фондовете. Инвестиционната дейност на ОТП Централноевропейски фонд в акции ще бъде фокусирана в книжа, търгуващи се на борсите в Централна и Източна Европа, сред които ще бъдат приоритет пазарите на Полша, Чехия и Унгария. Номиналната стойност на двете неограничени емисии дялове е 1 EUR, като процесът на тяхната продажба и обратното им изкупуване е непрекъснат. Още в края на миналата година при представянето на българските взаимни фондове на ДСК Управление на активи изп. директор Петко Кръстев извести за появата на чуждите договорни фондове от семейството на ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon