новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Още две банки отпускат заеми за енергийно обновяване на жилища

 

Георги ЖЕЧЕВ
 
ДСК и СИБанк са новите партньори на ЕБВР в програмата за енергийна ефективност
Още две банки ще отпускат заеми с възможност за безвъзмездна помощ за обновяване на къщи, блокове и други жилищни сгради в страната. ДСК и СИБанк са новите кредитиращи институции по програмата за енергийна ефективност в дома (Residential Energy Efficiency Credit Line, REECL) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщи на пресконференция директорът на ЕВБР за България Даниел Берг.
От миналата година досега по механизма работеха само "Райфайзенбанк" и "Прокредит банк". Програмата се състои от кредититен ресурс от общо 90 млн. евро и безвъзмездно финансиране от 24.6 млн лв. от международния фонд "Козлодуй", по който България получава компенсации от Европейския съюз заради предсрочното спиране на блокове 1-4 в АЕЦ "Козлодуй". Чрез фонда се съфинансира и разглобяването и обезопасяването на спрените енергийни мощности.
От 2005 г., когато започва първият период на програмата, до 2011 г. са отпуснати кредити за общо 47 млн. евро на около 30 000 домакинства, които са получили и още 11 млн. евро под формата на грантове. Това показват данните на министерството на икономиката и енергетиката, което партнира на ЕБВР.
"Двете нови банки вече работят по проекти. За първи път работим и със сдружения на собственици. Заради растящите цени на енергията търсенето на енергоспестяващи технологии ще расте", каза още Берг. Създаването сдружения на етажната собственост върви бавно и е една от пречките пред по-масовото саниране на блоковете.
Какви са условията
След консултации с банките всяко домакинство може да кандидаства за подходящите мерки за енергийна ефективност, които могат да се приложат в конкретното жилище. Финансират се нови прозорци, системи за отопление и климатизация, термопомпи, слънчеви колектори, газификация и други. Възможно е да се поставят и фотоволтаици и топлообменници.
"Най-често се търсят пари за термопомпи, колектори и климатици", споделя опита си през последните месеци Генка Димитрова от "Прокредит банк".
По програмата се отпускат до 35 000 лв., като максималният срок за погасяване е 10 години. За обезпечение обикновено се използва заплатата на кандидатстващия. От фонд "Козлодуй" на собственика на жилището се възстановяват до 20% от размера на главницата. Грантът нараства съответно до 30 и 35 на сто, ако се реновира цялата сграда или се кандидатства чрез сдружение на етажна собственост.
Изчисления на ДСК показват, че при 2500 евро среден размер на един 2-годишен кредит по програмата грантът от 500 евро покрива разходите по лихви и такси и така на практика потребителите използват безлихвено кредитиране. Обикновено повечето "енергийни" заеми наистина са между 2000 и 5000 лева, потвърждават и от другите търговски банки
***
Енергиен глад за милиарди
Заемите и средствата от европейските и други безвъзмездни източници няма да са достъчни са подобряване на енергийните показатели на домовете в България."Между 15 и 18 млрд. евро са нужни за обновяване на жилищния фонд в страната до европейските норми", разкри резултатите от проучване на ЕБВР Александър Хаджииванов, който е енергиен специалист на банката в Лондон. В България има около 3.8 млн. жилища, като 98% от тях са частна собственост.
***
Текст под снимка
Потребителите могат да получат пари за нови прозорци, системи за отопление и климатизация, термопомпи, слънчеви колектори, газификация и други

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon