новини
Новини и уведомления
News image

Петко Кръстев, изпълнителен директор на ДСК: Предлагаме комбинация между три продукта - срочен депозит, инвестиция в договорен и доброволен пенсионен фонд

Каква е равносметката за постигнатото от ДСК Управление на активи go момента?
- Mora c гордост да заявя, че равносметката за дейността на ДСК Управление на активи е повече от добра. В началото на годината управлявахме два договорни фонда с активи под управление от 1.38 млн. лв. и 1.55% пазарен дял. Към 31 октомври 2006 г. управляваме три договорни фонда с активи под управление 28.46 млн. лв. и пазарен дял 12.90%, което ни поставя сред лидерите на пазара на колективните инвестиционни схеми. Равносметката е добра и за инвеститорите в ДСК Взаимни фондове. С основание можем да използваме слогана от рекламната ни кампания - Когато ние инвестираме, вие печелите. Доказателство за това са реализираните доходности към 31 октомври 2006 г.: ДСК Стандарт - 4.54% за периода 1.01-31.10.2006 г., или 5.46% на годишна база; ДСК Баланс - 20.03% за същия период, или 24.42% на годишна база, и ДСК Растеж - 27.44% за периода 1.03-31.10.2006 г., или 43.73% на годишна база. Реализираната доходност от договорните ни фондове ни поставя сред лидерите на пазара на колективните инвестиционни схеми и по този показател.
Предлагате ли някакви нови продукти?
- В Групата ДСК създадохме два нови продукта - смесен депозит ДСК Везни и смесен депозит ДСК Ефект, които се предлагат от началото на ноември. ДСК Везни е съчетание между срочен депозит в Банка ДСК (50%) и инвестиция в ДСК Взаимни фондове (50%). Другият депозит ДСК Ефект е уникален за българския банков пазар и представлява комбинация между три продукта на финансовата група - срочен депозит в банката (50%), инвестиция н ДСК Договорен фонд (25%)
и осигуряване в Доброволен пенсионен фонд на ПОК ДСК-Родина (25%). Срочните депозити се откриват за срок от 6, 12, 24, 36 и 60 месеца в левове, евро и долари, като минималната сума е 1000 единици. Чрез тези смесени депозити клиентите получават допълнителен лихвен бонус до 0.30% към стандартните лихвени проценти по депозитите на Банка ДСК.
► Освен капитала, набран чрез договорните фондове, управлявате ли и други пари?
- Да, дружеството управлява портфейлите и на двете застрахователни дружества от групата ОТП/ДСК - ЗК ДСК Гаранция и ЖЗК ДСК Гаранция. Управляващото дружество работи активно и във връзка с получаването на разрешение за дистрибуцията на двата унгарски взаимни фонда - ОТП Централноевропейски фонд в акции и ОТП Международен фонд в акции - Ю Би
Ес Фонд на фондовете.
► Какви промени ще настъпят във фондовата индустрия у нас след присъединяването ни към ЕС?
- След присъединяването ни се надявам да се увеличи търсенето на взаимни фондове, които са широко разпространени в развитите страни. Очаквам, че все повече и по-разнообразни колективни инвестиционни схеми ще започнат да се предлагат в България, като голяма част от тях ще са от страните от ЕС, използвайки единния европейски паспорт. Улеснението е, че не трябва да получават разрешение за публично предлагане от Комисията за финансов надзор. По този начин ще се увеличат инвестиционните възможности на пазара на финансови услуги.
► Какво ще бъде преимуществото ви в новите конкурентни условия?
- Може би основното ни предимство ще е доходността - за българските взаимни фондове очакваме тя да е по-висока в сравнение с тази, която се реализирана от чуждестранните фондове, които инвестират на развитите пазари. Към момента чуждестранните колективни инвестиционни схеми, които се предлагат в България, събират значително по-високи входно-изходни такси от инвеститорите в сравнение с българските, като очакваме това да е така и в средносрочен план.
► Какво бихте посъветвали дребните инвеститори и какъв е основният ориентир на българите при избора на взаимен фонд?
- Инвеститорите трябва да се водят от препоръчителния инвестиционен хоризонт на фонда и рисковия си толеранс, т.е. те трябва да определят какъв риск са склонни да поемат. На тази основа те трябва да изберат и фонд, който да отговаря на инвестиционния им профил, т.е. на комбинацията от риска, който са готови да поемат, и инвестиционния им хоризонт. Препоръчвам на инвеститорите да се запознаят с историческото представяне на фондовете, които отговарят на техния инвестиционен профил, като изборът им трябва да бъде насочен към големите управляващи дружества с добра репутация и доказани резултати.
► Прогнозата ви за развитието на сектора в средносрочен план?
- През юли прогнозирах, че пазарът на българските колективни инвестиционни схеми към края на 2006 г. ще бъде между 250-300 млн. лв. и най-вероятно прогнозата ми ще се сбъдне, тъй като към края на октомври техните активи са 220 млн. лв. Очакваме активите им към края на 2007 г. да бъдат между 500-550 млн. лв., а в края на 2010 г. -1.625 млрд.лв.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon