новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Петко Кръстев, изпълнителен директор на ДСК Управление на активи АД: Делът на рисковите инвеститори ще се намали

Господин Кръстев, какъв е броят на индивидуалните инвеститори в ДСК Управление на активи?
- Към настоящия момент броят на инвеститорите в трите взаимни фонда, които управляваме, е около 4700. Все още няма официална статистика за броя на всички клиенти на взаимните фондове у нас, но по наши експертни оценки имаме близо 20% пазарен дял по този показател.
Не е ли прекалено голям броят на договорните фондове у нас? Вече са над 160?
- Трудно ми е да дам оценка дали е голям или не. Това е индустрия, която тепърва ще се развива. Големите управляващи дружества в развитите страни имат стотици фондове. Така че 160 инвестиционни фонда, в това число и чуждестранните, които се дистрибутират у нас, са едва началото.
В какви български акции инвестира ДСК Управление на активи АД?
- В портфейлите на два от договорните ни фонда има акции на 50-60 публични дружества и това се вижда в годишните ни отчети.
Създадохте четвърти фонд - ДСК Имоти. Защо е с умерено висок рисков профил?
- Вложенията му са в акции и това го определя като фонд с умерен до висок риск. Характерната особеност за него -за разлика от стандартните фондове в акции, е, че активите му ще бъдат инвестирани в акции на акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са допуснати до търговия на регулиран пазар у нас и в другите европейски страни. Тези АДСИЦ инвестират в недвижими имоти и нашият фонд индиректно ще формира експозиция към имоти. За нас е важно да имаме такъв продукт, защото акциите на АДСИЦ по правило са „по-защитени" от спадове на пазара и този продукт дава възможност за диверсификация. Последните няколко месеца показаха, че индексът, който отчита движението на акции на АДСИЦ на нашата борса - BGREIT, се повиши с около 2%, докато за същия период другият индекс на БфБ, включващ акции на „класически" дружества - SOFIX, намали стойността си с 12-13%.
Какво е бъдещето на пазара на взаимни фондове, кои фактори ще му влияят?
- Очакваме, че активите на колективните инвестиционни схеми ще продължат да се увеличават и през 2008 г. Делът на договорните фондове, инвестиращи в акции, ще се намали за сметка на увеличения дял на балансираните и ниско рисковите инвестиционни схеми. Нашите очаквания са до края на тази година активите на индустрията да достигнат 1.3-1.4 млрд. лева, като за сравнение в края на януари те са 731 млн. лева.
Според статистиката над 60% от инвеститорите правят вложения в акции, но след всичко, което се случи на пазара, вероятно много от тях ще се отдръпнат...
- След корекцията на пазара много от инвеститорите разбраха, че вложенията в такива инструменти носят риск. От тук нататък те трябва да обръщат внимание на две неща - на препоръчителния инвестиционен хоризонт и на риска. Когато влагаш парите си в договорен фонд, инвестиращ в акции, инвестиционният хоризонт е от три до пет години. Пазарът растеше бързо, акциите носеха висока доходност и много хора смятаха, че за няколко месеца ще реализират голяма печалба. Някои го направиха, но други, които се включиха малко по-късно, разбраха, че движението на цените не е само нагоре. Очаквам делът на тези рискови инвеститори да се намали и хората да обръщат внимание и на другите характеристики на колективните инвестиционни схеми - на риска, на инвестиционния хоризонт, а не само на реализираната доходност за минал период.
 


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon