новини
Новини и уведомления
News image

Печалбата на Банка ДСК нарасна с 42,6%

Печалбата след облагане с данъци на Банка ДСК, през четвъртото тримесечие на 2006 г. се е увеличила с 42.6% на годишна база, съобщиха от трезора, управляван от Виолина Маринова. Печалбата преди облагане с данъци е с 41.7% по-висока от съответния период на миналата година. Годишното нарастване на кредитите като цяло е 18.2% , а делът на корпоративните кредити е 29.1%, което означава нарастване с 8.2% за периода и 59.9% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2006 г. банка ДСК запази водещата си позиция на пазара на услуги за граждани и в общо активи, обясниха от банката.
Съотношението разходи-приходи на групата ДСК е 38.7% (-6.6% на годишна база). Група ДСК постигна възвръщаемост на инвестициите ROA 3.47% (+0.13% на годишна база) и възвръщаемост на собствения капитал ROE 29% (+2.6% на годишна база), сочи отчетът на дружеството.
През четвъртото тримесечие на 2006 г. ОТП Груп, собственик на Банка ДСК, запази пазарните си дялове в основните категории - общо активи с 24.7%; общо кредити - 20.6%. Позициите й в кредитирането на граждани остана на същите нива, а ръст отбелязаха потребителските кредити в чуждестранна валута, сочат предварителните отчети на групата.
Кумулативната консолидирана печалба преди данъци според международните счетоводни стандарти е 219.9 милиарда унгарски форинта, което представлява увеличение от 14.5% в сравнение с 2005 г. Печалбата след данъци нарасна с 29.2 млрд. унгарски форинта, или с 18.4%, и възлиза на 187.5 млрд. унгарски форинта, обявиха от ОТП.
През 2006 г. Банка ОТП реализира печалба от 188 млрд. унгарски форинта преди данъци (+20.6% годишно нарастване).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати