новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Подаваме искане за кредит от Банка ДСК по интернет

Чрез платформата си за електронно банкиране ДСК Директ, Банка ДСК предлага изключителни улеснения за своите клиенти. Всеки, който има достъп до интернет, може да подаде искане за кредит през електронните канали на банката. Това съобщиха от трезора, ръководен от Виолина Маринова.
Чрез електронното искане за кредит може да бъде заявено ползването на: кредит овърдрафт, кредитна карта, стокова карта, потребителски кредит без обезпечение и потребителски кредит, обезпечен със залог на влог/депозит в Банка ДСК. Няма ограничение за броя на подадените електронни искания. За подаването на електронно искане за ползване на кредитни продукти не се заплаща такса, казаха още от трезора.
За да подадете електронно искане е необходимо само да “кликнете" на банера “КЛИКНИ ЗА КРЕДИТ", позициониран на сайта на банката и да попълните информацията, която се изисква, следвайки пояснителните текстове.
За потребителите на електронното банкиране - ДСК Директ, трезорът предлага и допълнително улеснение - личните данни се попълват автоматично в електронното искане за кредит. Подадената електронна заявка се анализира от служители на банката, за това дали отговаряте на условията за ползване на желания продукт, след което уведомяват клиента за предварителното решение на трезора.
На страницата ДСК Директ клиентите имат възможност да следят статуса на подаденото електронно искане за кредитен продукт.
Промоционална лихва с размер до 4,75% предлага Банка ДСК за срочните влогове, заявиха от трезора. Промоциналните лихвени надбавки са валидни от 8 октомври до 31 декември 2007 г. и са в сила за новооткрити срочни влогове в евро и щатски долари за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца.
Минималната сума за изпълнение на промоционалните условия е 1 500 евро или 1 000 щатски долара. За откриването, обслужването и закриването на срочен влог Банка ДСК не събира такси, добавиха от финансовата институция.
Начините на изплащане на лихвата са чрез капитализиране или чрез прехвърляне по друга сметка.
Титулярът може да промени начина на изплащане на лихвата, без да се прекратява сключеният договор, разясниха от банката.
Банката подновява договорения срок служебно при същите условия и срок, без да е необходимо явяването на титуляра. Довнасянето на суми е възможно по всяко време на договорения срок.

 


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon