новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Подаряват полица с дебитната карта

  
Всеки клиент на Банка ДСК, който има разплащателна сметка в лева и притежава основна дебитна карта Maestro или стокова карта по тази сметка, има право на безплатна застраховка. Той може да обезпечи живота си чрез групова застраховка "Злополука" в ЖЗК "ДСК Гаранция". Застраховката е изцяло за сметка на банката и картодържателите не плащат никакви такси и комисиони. Застраховката покрива риска при пътуване, здравни неблагополучия и инциденти, пътуване и загуба на багаж на стойност на щетата до 1500 лева. Териториалният обхват на застрахователния договор допуска настъпването на застрахователни събития и покрити рискове на територията на целия свят. Покрит риск по застрахователния договор е "смърт вследствие на злополука". При настъпване на злополука застрахователят покрива риска само ако смъртта е в причинно-следствена връзка със злополуката и при условие, че е настъпила до една година от датата на злополуката.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon