новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ПОК „ДСК-Родина”АД получи разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Нов осигурителен фонд ще може да управлява Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД. Основен акционер в компанията е „Банка ДСК” ЕАД. Разрешението за управление на новия фонд бе издадено от Бисер Петков, заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.

Възможността за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съществува от началото на тази година. От новия фонд ще могат да се възползват най-вече работодателите, които ще могат да правят вноски за допълнителна пенсия на своите работници и служители. За тази цел ще е необходимо да бъде постигната колективна договореност между работодателя и служителите.

Осигуряване в доброволен пенсионен фонд се утвърди като уникален финансов продукт. При него едновременно се ползват данъчни облекчения, вноските се натрупват по лични сметки на осигурените лица, ежедневно се начислява доход върху парите на осигурените, има ежедневна информация за състоянието на натрупаните средства и осигурените лица имат висока степен на свобода на управление на собствените средства. През последните години доброволните фондове разпределят висока доходност. Само за последните дванадесет месеца те успяват да разпределят средно между 10-20%. Когато натрупаните средства са от лични вноски, тяхното ползване е възможно по всяко едно време.

Освен вноските за сметка на работодател, в доброволните фондове се внасят и вноски за сметка на осигурените лица. От фондовете отбелязват, че има повишен интерес от клиенти с високи вноски – от порядъка на 50 000 – 150 000 лв. Друга причина за повишения интерес, е че осигурителните услуги се предоставят при ниски разходи. Таксите на дружествата са ограничени по закон и са ниски по размер. ПОК „ДСК-Родина”АД поддържа информация за наличността по индивидуалните партиди в интернет страницата си, по телефон или в офисите на Компанията.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon